Kto sme

Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka v Prešove je od 30. novembra 2002 súčasťou celoslovenskej siete univerzitných pastoračných centier. Jeho hlavnou úlohou je starostlivosť o duchovné potreby vysokoškolských študentov a pedagógov spôsobom, ktorý berie do úvahy ich duchovnú, intelektuálnu a osobnostnú úroveň. V snahe vzbudzovať a posilňovať vieru spoločne slávime Eucharistiu a počúvame Božie Slovo, v ktorom sa odovzdáva sám Kristus. Súčasťou našej starostlivosti je aj príprava na prijatie iniciačných sviatostí (krst, birmovanie, Eucharistia) a duchovné poradenstvo.

Na tieto účely môžeme využívať, s láskavým dovolením Prešovskej univerzity, kaplnku na vysokoškolskom internáte na Ul. 17. novembra a aj priestory Študentského servisného centra.

Druhým pilierom našej činnosti je vytváranie predpokladov na zmysluplné a aktívne využívanie voľného času vysokoškolákov. V našej Čaviarni na Jarkovej ulici č. 77 môžu organizovať výstavy obrazov a fotografií, koncerty, literárne večery, filmové projekcie, stretnutia so zaujímavými hosťami, alebo si len tak posedieť pri čaji. Súčasťou nášho programu sú aj pravidelné športové a turistické podujatia.

 

Dr. Štefan Hesek - patrón UPC

Štefan Hések sa narodil 29. februára 1892 v Kútoch, okres Senica. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici, Ostrihome a Temešvári. Ďalej pokračoval v teologických štúdiách v Košiciach a na Katolíckej univerzite vo Fribourgu vo Švajčiarsku, ktoré ukončil doktorátom z filozofie. V roku 1916 bol vysvätený za kňaza a pôsobil ako kaplán vo Vranove nad Topľou a neskôr v Košiciach. Jeho prvou farnosťou bolo Udavské pri Humennom (1918-1939). V roku 1939 bol ustanovený za prešovského farára, zároveň za generálneho vikára biskupa Jozefa Čárskeho.

Jeho silná kňazská osobnosť prekážala komunistickej strane, ktorá hľadala spôsob, ako ho odstrániť z Prešova. V roku 1951 sa jej to podarilo. Štefan Hések bol preložený do malej farnosti Veľká Lodina. Tam, v pomerne krátkom čase, následkom choroby, zomrel 22. augusta 1953. Pochoval ho biskup Jozef Čársky v jeho rodných Kútoch.

Kronika článkov

Vyberte si kategóriu článkov: -  -