Spoločenstvo UPC patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).