Kde sme

Čaviareň - Miesto stretávania sa a rôznych akcií pod záštitou UPC Prešov.

Kaplnka Nový internát - Ekumenická miestnosť na 11. poschodí internátu Prešovskej univerzity na ulici 17. novembra 11, Prešov slúži na konanie svätých omší a rôzne besedy s pozvanými hosťami. Medzi študentmi je známa ako Kaplnka na Novom internáte. Zasvätená je archanjelom Gabrielovi, Rafaelovi a Michalovi. 

Kaplnka ACM

UnipoCentrum

Budovateľská

Exnárova