Poďakovanie

V máji tohto roku sa nám podarilo v spolupráci s prešovským fotografom Petrom Sedlákom zrealizovať jeho tretiu vernisáž SVIETIENIE, v ktorej sa pravidelne vracia k téme ukrytej úlohy Cirkvi a ľudí v nej. Chceme spolu s ním poukázať na nezištnú pomoc a poslanie Cirkvi pre spoločnosť.

Táto vernisáž bola realizovaná ako náš príspevok ku kultúrnemu a spoločenskému dianiu v meste Prešov, ktoré v roku 2o17 si pripomenulo 77o. výročie prvej písomnej zmienky. Na tento fotodokument sme od mesta Prešov, získali dotáciu 596,-€. Ďakujeme