• Holy Mass

  • Teologický večer o postmoderne

  • Veľkonočné spovedanie

Liturgický kalendár na dnes