Kurz Samuel

Aj tento rok otvárame v spolupráci s Centrom Márie WARDOVEJ a rehoľou Božieho slova (verbisti) v našom UPeCe ročný kurz duchovného doprevádzania. Kurz je zameraný na zlepšenie rozhodovacích zručností a vnútornej integrity potrebných pre hľadanie a naplnenie osobného poslania. Bližšie informácie hľadajte cez odkaz na vstupenky (www.kurzsamuel.sk).


K registrácii je potrebné pripojiť motivačný list a následne absolvovať prijímací pohovor.
Kurz je bezplatný.