Veľké jesenné upratovanie

Aj vy radi prídete do čistého? Túto skúsenosť by sme chceli ponúknuť hlavne tým, ktorí UPeCe na Metodovej 1 doteraz ešte nespoznali.
Budeme: ma
ľovať, čistiť okná, umývať dlážky, vynášať odpad a skrášľovať naše priestory...
Môžete prís
ť pomôcť na jeden deň, alebo na celý čas. O stravu a ubytovanie sa vám postaráme.
Prineste si prosím oble
čenie na upratovanie. Ak ostanete na noc aj spacák.
Nebudeme len brigádova
ť. Po večernej sv. omši bude priestor aj na spoločenské hry, rozhovory, spoznávanie sa, tvorenie programu UPeCe a modlitbu.

Tešíme sa na benediktínsku skúsenosť Ora et labora.

 

Prihlásiť sa môžeš cez formulár do 21.9.: https://docs.google.com/forms/d/1DBbTcwwdjAJfTA0-j1ACMOjYfSErm7uS9I7cDOb3N94/viewform?fbclid=IwAR0F-3cUfTjOycQHtnu-vzeocjUB9J7QO3t59CKI2Ge6EXWo2m8bYcq6yEM&edit_requested=true