Silvester 2o19!

 Aj tento rok budeme organizovať autobusovú dopravu na stretnutie s bratmi z Taizé.

  • Stretnutie bude vo Wroclowi od 28. decembra 2o19 do 1. januára 2o2o, teda v čase Silvestra. Predpokladaný odchod bude 28. decembra a príchod na 1. januára. Cesta nám bude trvať cca 8 hodín aj s prestávkami.
  • Na stretnutie sa môže hlásiť mladí ľudia vo veku od 16. do 35. rokov. Maloletí musia byť doprevádzaní osobou staršou ako 18 rokov.
  • Prihlasovanie sa uzatvára 1. decembra 2o19, alebo po naplnení kapacity autobusu. Prihláška sa pre nás stáva záväznou až po zaplatení ceny za dopravu. Osobné údaje vyplňte cez prihlasovací formulár.
  • S organizovaním púte sú spojené nasledovné finančné náklady prerátané na osobu: doprava s poistením 53,-€ + účastnícky poplatok 55,-€ = 1o8,-€. Účastnícky poplatok sa bude platiť na mieste registrácie vo Wroclawi. Príspevok za dopravu preveďte na nižšie uvedený účet. Stornovanie nákladov za dopravu vám vieme plne vrátiť ešte 14 dní pred odchodom.
  • V prípade, že sami nemôžete ísť, ale chceli by ste podporiť mladých so sociálne slabších rodín, do správy pre prijímateľa (SP) uveďte: FOND TAIZE.

IBAN: SK51 7500 0000 0040 2500 3361

VS: dátum narodenia (DDMMRRRR)

ŠS: 2019

KS: 0308

SP: TAIZE WROCLAW