Taizé v Madride

 Aj tento rok budeme organizovať autobusovú dopravu na stretnutie s bratmi z Taizé.

  • Stretnutie bude v Madride od 28. decembra 2o18 do 1. januára 2o19, teda v čase Silvestra. Inak v Španielsku v tom čase akurát oberajú pomaranče. Predpokladaný odchod bude už 26. decembra a príchod na Slovensko 3. januára. Cesta nám bude trvať cca 41 hodín aj s prestávkami. V tomto zmysle to bude skutočné putovanie.
  • Na stretnutie sa môže hlásiť mladí ľudia vo veku od 16. do 35. rokov. Maloletí musia byť doprevádzaní osobou staršou ako 18 rokov.
  • Prihlasovanie sa uzatvára 1. decembra 2o18, alebo po naplnení kapacity autobusu. Prihláška sa pre nás stáva záväznou až po zaplatení ceny za dopravu. Osobné údaje vyplňte cez prihlasovací formulár.
  • S organizovaním púte sú spojené nasledovné finančné náklady prerátané na osobu: doprava s poistením 195,-€ + účastnícky poplatok 60,-€ = 255,-€. Účastnícky poplatok sa bude platiť na mieste registrácie v Madride. Príspevok za dopravu preveďte na nižšie uvedený účet. Stornovanie nákladov za dopravu vám vieme plne vrátiť ešte 14 dní pred odchodom.
  • V prípade, že sami nemôžete ísť, ale chceli by ste podporiť mladých so sociálne slabších rodín, do správy pre prijímateľa (SP) uveďte: FOND TAIZE.

IBAN: SK51 7500 0000 0040 2500 3361

VS: dátum narodenia (DDMMRRRR)

ŠS: 2018

KS: 0308

SP: TAIZE MADRID