Biblické stretká

Srdečne ťa pozývame na biblické stretká, kde sa hlbšie ponoríme do Božieho slova, budeme sa zamýšľať nad jeho tajomstvami. Budú na novom mieste a v novom čase.

Stretávať sa budeme každý štvrtok o 19:15 v ACM na Metodovej 1.
Predchádzať im bude sv.omša o 18:30 v kaplnke ACM na tej istej adrese.
 
Biblické stretká bude viesť o. Martin Harčár.

Tešíme sa na teba.