Kurz Samuel

Aj tento rok otvárame v spolupráci s Centrom Márie WARDOVEJ a rehoľou Božieho slova (verbisti) v našom UPeCe ročný kurz duchovného doprevádzania. Kurz je zameraný na zlepšenie rozhodovacích zručností a vnútornej integrity potrebných pre hľadanie a naplnenie osobného poslania. Bližšie informácie hľadajte cez odkaz na vstupenky (www.kurzsamuel.sk).


K registrácii je potrebné pripojiť motivačný list a následne absolvovať prijímací pohovor.
Kurz je bezplatný.

Veľké jesenné upratovanie

Aj vy radi prídete do čistého? Túto skúsenosť by sme chceli ponúknuť hlavne tým, ktorí UPeCe na Metodovej 1 doteraz ešte nespoznali.
Budeme: ma
ľovať, čistiť okná, umývať dlážky, vynášať odpad a skrášľovať naše priestory...
Môžete prís
ť pomôcť na jeden deň, alebo na celý čas. O stravu a ubytovanie sa vám postaráme.
Prineste si prosím oble
čenie na upratovanie. Ak ostanete na noc aj spacák.
Nebudeme len brigádova
ť. Po večernej sv. omši bude priestor aj na spoločenské hry, rozhovory, spoznávanie sa, tvorenie programu UPeCe a modlitbu.

Tešíme sa na benediktínsku skúsenosť Ora et labora.

 

Prihlásiť sa môžeš cez formulár do 21.9.: https://docs.google.com/forms/d/1DBbTcwwdjAJfTA0-j1ACMOjYfSErm7uS9I7cDOb3N94/viewform?fbclid=IwAR0F-3cUfTjOycQHtnu-vzeocjUB9J7QO3t59CKI2Ge6EXWo2m8bYcq6yEM&edit_requested=true

 

17. študentský ples UPeCe

Každoročne venujeme tancu výnimočnú pozornosť. Tanec potrebuje hudbu, priestor, oblečenie a partnera. Ak si k tomu domyslíte pohyb, ktorý ich spája v jeden celok, zistíte že ples je poriadna výzva!

Silvester 2o19!

 Aj tento rok budeme organizovať autobusovú dopravu na stretnutie s bratmi z Taizé.

Biblické stretká

Srdečne ťa pozývame na biblické stretká, na ktorých sa hlbšie ponoríme do Božieho slova a budeme uvažovať nad jeho tajomstvami. Budú na novom mieste a v novom čase.

Vysokoškolská krížová cesta

Končí sa pôstne obdobie a ty si ešte nebol na krížovej ceste? V stredu 21. marca, ťa vysokoškoláci pozývajú na netradičnú krížovú cestu obetovanú za nenarodené deti na Kalváriu.

Taizé

Pozývame ťa zažiť modlitby v štýle bratov Taizé 15.5. večer o 19tej v konkatedrále sv. Mikuláša

Teologický večer o postmoderne

Pozývame Ťa na posledný teologický večer v tomto akademickom roku "Pozícia kresťana v postmodernom svete: Pristupovanie k sviatostiam rozvedených, intímne spolužitie pred manželstvom, súčasná komunikácia, rýchlosť a plytkosť vnímania reality...". Hosť: o. Juraj Jurica, cirkevný sudca a právnik