16. Študentský ples UPC

UPeCe v Prešove ťa pozýva na 16. ročník Študentského plesu, ktorý sa bude konať 29. novembra 2018 o 19:00 v jedálni SI. Neseď na intráku, ale príď si zatancovať spolu s nami.
Vstupné: 17 € (večera, švédske stoly, káva, tombola).

Distribúcia lístkov:
NI: Patrik Bobák 0919 162 366
Ľubka Tarbajová 0902 152 820

Dovytancovania!

Taizé v Madride

 Aj tento rok budeme organizovať autobusovú dopravu na stretnutie s bratmi z Taizé.

Biblické stretká

Srdečne ťa pozývame na biblické stretká, kde sa hlbšie ponoríme do Božieho slova, budeme sa zamýšľať nad jeho tajomstvami. Budú na novom mieste a v novom čase.

Stretávať sa budeme každý štvrtok o 19:15 v ACM na Metodovej 1.
Predchádzať im bude sv.omša o 18:30 v kaplnke ACM na tej istej adrese.
 
Biblické stretká bude viesť o. Martin Harčár.

Tešíme sa na teba.

Večer milosrdenstva

Chcete sa naučiť adorovať? Pozývame vás už na druhý večer milosrdenstva, ktorý bude moderovať katolícka komunita Emanuel.

 

 

Vysokoškolská krížová cesta

Končí sa pôstne obdobie a ty si ešte nebol na krížovej ceste? V stredu 21. marca, ťa vysokoškoláci pozývajú na netradičnú krížovú cestu obetovanú za nenarodené deti na Kalváriu.

Randenie T

Aj tento semester otvárame kurz randenia. Prihlásiť sa môžete ako obyčajne cez formulár. Začiatok kurzu je naplánovaný na 1. marca (štvrtok) o 19.oo v Čaviarni UPC na Jarkovej 77.

Taizé

Pozývame ťa zažiť modlitby v štýle bratov Taizé 15.5. večer o 19tej v konkatedrále sv. Mikuláša

Teologický večer o postmoderne

Pozývame Ťa na posledný teologický večer v tomto akademickom roku "Pozícia kresťana v postmodernom svete: Pristupovanie k sviatostiam rozvedených, intímne spolužitie pred manželstvom, súčasná komunikácia, rýchlosť a plytkosť vnímania reality...". Hosť: o. Juraj Jurica, cirkevný sudca a právnik