Randenie T

Aj tento semester otvárame kurz randenia. Prihlásiť sa môžete ako obyčajne cez formulár. Začiatok kurzu je naplánovaný na 1. marca (štvrtok) o 19.oo v Čaviarni UPC na Jarkovej 77.

Fašiangová veselica

Tradičnú "vychodňarsku" fašiangovú veselicu organizuje, 8. februára 2o18 (štvrtok) v jedálni ŠD PU (ulica 17. novembra 13), UPC Dr. Š. Héseka. Zabávať sa začneme o 19.oo, ale keďže ide o ľudovú zábavu a sedenie bude voľné, platí kto skôr príde ten skôr melie :) V jedálni na vás budeme čakať už o 3o minút skôr.

Internetový predaj lístkov sa uzatvára 5. februára 2o18 (pondelok) alebo po naplnení kapacity jedálne (75 párov). Predaj vám potvrdíme zaslaním elektronickej pozvánky na veselicu. Nákup sa pre nás stáva záväzným až po uhradení ceny lístku.
Výška vášho príspevku závisí od toho či prídete ako pár (11,- €/osoba), alebo ako jednotlivec (12,- €/osoba). Príspevok na veselicu preveďte na nižšie uvedený účet. Pre neregistrovaných účastníkov veselice sme ustanovili jednotnú výšku príspevku na 15,- €/osoba. Vyberať ho budeme na mieste v deň udalosti, no len do naplnenia kapacity jedálne.

IBAN: SK51 7500 0000 0040 2500 3361
VS: dátum narodenia (DDMMRRRR)
ŠS: 2018
KS: 0308
SP: FASIANGOVA VESELICA. V prípade, že by ste chceli podporiť mladých so sociálne slabších rodín, do správy pre prijímateľa uveďte: FOND VESELICA

Kendický kríž

V čase skúšok je dobré vypadnúť a načerpať síl, preto vás pozývame na púť ku Kendickému krížu spojenú s opekačkou.

Taizé

Pozývame ťa zažiť modlitby v štýle bratov Taizé 15.5. večer o 19tej v konkatedrále sv. Mikuláša

Teologický večer o postmoderne

Pozývame Ťa na posledný teologický večer v tomto akademickom roku "Pozícia kresťana v postmodernom svete: Pristupovanie k sviatostiam rozvedených, intímne spolužitie pred manželstvom, súčasná komunikácia, rýchlosť a plytkosť vnímania reality...". Hosť: o. Juraj Jurica, cirkevný sudca a právnik