Duchovná obnova o vzťahoch

Už dnes večer, v stredu 6.4. ťa pozývame na duchovnú obnovu "Miluj a rob, čo chceš" (Dialógy o vzťahoch) pod vedením augustiniána Milana Hermanovského.

Klasicky omša o 19.30 a prednáška o cca 21.00.

Katechéza o Vyznaní viery v pondelok

V pondelok 7.3. počas omše v konkatedrále o 19tej pokračujeme katechézou o článku: "…sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych."

Sancta missa

„Treba sa postarať o to, aby veriaci vedeli po latinsky spoločne recitovať alebo spievať stále časti omšového poriadku, ktoré sa ich týkajú.“ (Sacrosanctum Concilium 54)

Prístupná ďalšia katechéza k Vyznaniu Viery

Ak si chceš ešte sám pomeditovať nad naším vyznaním viery v tichu svojej izby a srdca, môžeš nájsť najnovšie katechézy na našej stránke v oddieli DOKUMENTY/Nahrávané kázne a duchovné obnovy. 

Celoprešovská mládežnícka omša

Príď na celoprešovskú mládežnícku sv. omšu v piatok 12.2.2016 o 18tej k jezuitom.

Téma: "S ako Stôl". Celebruje Branislav Beniač, SJ

Návrat do UPC a skúškové

Sv. omše ako aj program UPC v roku 2016 sa začína v nedeľu 10.1. omšou na NI o 21tej.

Program pre skúškové obdobie:

Odpust sv. Ondreja na Technike

Sv. Ondrej nie je len patrónom Škótska či našej košickej arcidiecézy, ale aj internátneho spoločenstva na Budovateľskej. Prijmi pozvanie na ich "odpust" v utorok 1.12. do kaplnôčky sv. Ondreja.

Sv. omša o 19.30. Odpustový kazateľ: o. Viktor Baltes, kaplán Konkatedrály sv. Mikuláša

Tešíme sa na Teba!

 

Duchovná obnova

Príď sa obnoviť na duchu na NI PU, 11. poschodie. Už v stredu 25.11...

 

Téma: "Jestvuje kresťanská meditácia?" (prídu otcovia karmelitáni)

 

Omša 19.30, prednáška 21.00, adorácia 22.00-štvrtok 15.00