Duchovná obnova

Príď sa obnoviť na duchu na NI PU, 11. poschodie. Už v stredu 25.11...

 

Téma: "Jestvuje kresťanská meditácia?" (prídu otcovia karmelitáni)

 

Omša 19.30, prednáška 21.00, adorácia 22.00-štvrtok 15.00