Výročie zjavení vo Fatime

Je rok výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Aj my sa chceme do osláv zapojiť a oživiť v sebe mariánsku úctu. Preto sa budeme v nedeľu pred sv. omšou spolu modliť ruženec a meditovať o jeho tajomstvách. Nedeľa o 20.30.

 

"Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud..."