Svätoondrejský odpust na "technike"

Spolu s internátnym spoločenstvom "techniky" na Budovateľskej 13 ťa pozývame na odpustovú slávnosť jej patróna sv. Ondreja. V utorok 29.11. o 19.30. Celebrantom bude o. Vladimír Nemec. Po sv. omši malé agapé :)