Te Deum

Príď sa rozlúčiť s uplynulým akademickým rokom modlitbou vďaky nášmu Bohu a stretnút sa s dobrými priateľmi na záverečnej grilovačke.

20.6. v kaplnke ACM (Metodova 1) o 19.00.