Obnova

Už v stredu 4.5. sa príď obnoviť na duchu pred skúškami dôležitou a aktuálnou témou: "Pokušenie a rozhodovanie." Naučme sa rozlišovať, čo je pre nás príležitosťou od Boha a čo je skôr len pokušením vzdialiť sa od Neho.

Zavíta k nám tvár TV Lux otec Dalibor Ondrej.