Katechéza o Vyznaní viery v pondelok

V pondelok 7.3. počas omše v konkatedrále o 19tej pokračujeme katechézou o článku: "…sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych."