Sancta missa

„Treba sa postarať o to, aby veriaci vedeli po latinsky spoločne recitovať alebo spievať stále časti omšového poriadku, ktoré sa ich týkajú.“ (Sacrosanctum Concilium 54)

 

Aby sme sa naučili sláviť sv. omšu v jazyku Cirkvi a nestratili sa vo svete, sv. omša v stredu 9.3. bude v latinsko-slovenskom prevedení. Spievať bude schola cantorum. Klasický čas o 19.30 na NI PU, 11. poschodie.