Katechézy o Kréde pokračujú aj v letnom semestri

V pondelok 15.2. počas sv. omše v konkatedrále sv. Mikuláša o 19tej pokračujeme s katechézami o kréde. Ďalší článok: "…tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia."