Návrat do UPC a skúškové

Sv. omše ako aj program UPC v roku 2016 sa začína v nedeľu 10.1. omšou na NI o 21tej.

Program pre skúškové obdobie:

 

Nedele - omše v riadnom čase na NI PU

Pondelky - omše v riadnom čase na Metodovej 1 (budova ACM)

Utorky - riadne časy na malých internátoch (omše o 11.30 na FHPV nebudú)

Stredy - omše na NI PU v riadnom čase (omše na ISM Slovakia nebudú), florbal/pingpong po omši

Štvrtky - Štvrtky so Slovom na Metodovej 1 v ACM (o 20tej)