Prístupná ďalšia katechéza k Vyznaniu Viery

Ak si chceš ešte sám pomeditovať nad naším vyznaním viery v tichu svojej izby a srdca, môžeš nájsť najnovšie katechézy na našej stránke v oddieli DOKUMENTY/Nahrávané kázne a duchovné obnovy. 

 

Katechéza o článku "Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil do neba" je prístupná: tu