Te Deum Video

Akademický rok je ukončený. Bohu vďaka zaň! Pozrite si video z dielne Mareka Kotuľáka ako obhliadnutie sa dozadu a inšpirácia pre budúcnosť :)

VIDEO