Slávnosť sv. Marka

ISM Slovakia a UPC pozývajú na slávnostnú sv. omšu ku cti sv. Marka, patróna kaplnky na ISM. 9. mája o 18.oo. Svätú omšu koncelebruje Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy.

Holy Mass

Pozývame na slovensko-anglickú sv. omšu. 10.5. o 19.30 v kaplnke NI PU.

Deň žien netypicky

V stredu 8.3. je deň žien a my ho oslávime netypicky. Pri sv. omši budeme Pána prosiť za našich budúcich partnerov a partnerky. Príď sa modliť za svoju budúcu manželku a manžela :) 

Mass & Band

Pozývame vás na  "Mass&Band" do konkatedrály sv. Mikuláša 27.2. o 18.00.

Duchovná obnova "Povolaní pre spoločenstvo"

Už dnes večer, 22.2. Ťa pozývame občerstviť ducha na obnovu do kaplnky NI PU:

19.30 sv. omša, po omši prednáška, celonočná adorácia do štvrtka 15.00. Hosť: o. Matúš Reiner, vicerektor Domu Anky Kolesárovej

Výročie zjavení vo Fatime

Je rok výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Aj my sa chceme do osláv zapojiť a oživiť v sebe mariánsku úctu. Preto sa budeme v nedeľu pred sv. omšou spolu modliť ruženec a meditovať o jeho tajomstvách. Nedeľa o 20.30.

Zmena v pondelkových omšiach

Oddnes, tj 19.12. budú sv. omše v konkatedrále už o 18tej. Počas skúškového budú potom pondelkové sv. omše na Metodovej 1 (ACMko). Dnes bude po prvýkrát v konkatedrále modlitba bratov z Taizé o 19tej. Pozvite ďalších. Možnosť spovede je dnes večer spoločná pre vás aj pre farníkov konkatedrály.

Roráty na UPC

Starodávna cirkevná prax ranných adventných omší už aj na UPC. 1.12. o 6.00 na NI PU. Prines si sviečku :)