ORBIS PICTUS: Stroskotanec

Srdečne ťa pozývame na filmový večer, počas ktorého si pozrieme film Strokotanec. Potom sa budeme spoločne zamýšľať nad hodnotami, ktoré sú v tejto snímke od režiséra Roberta Zemeckisa ukryté.

Zober popcorn, kamoša a dojdi v pondelok 15.10 o 19:00 (po omši v Konkatedrále sv. Mikuláša) do ACM na Metodovej 1. 

 

ORBIS PICTUS: Zbav nás zlého

Aký zmysel má ľudská sloboda? Je možné ju dosiahnuť? Spolu sa budeme rozprávať o slobode ducha s katolíckou komunitou Chemin Neuf.

Fašiangová veselica

Tradičnú "vychodňarsku" fašiangovú veselicu organizuje, 8. februára 2o18 (štvrtok) v jedálni ŠD PU (ulica 17. novembra 13), UPC Dr. Š. Héseka. Zabávať sa začneme o 19.oo, ale keďže ide o ľudovú zábavu a sedenie bude voľné, platí kto skôr príde ten skôr melie :) V jedálni na vás budeme čakať už o 3o minút skôr.

Kendický kríž

V čase skúšok je dobré vypadnúť a načerpať síl, preto vás pozývame na púť ku Kendickému krížu spojenú s opekačkou.

Teologický večer na pôst

Dobrou prípravou na Veľkú noc je aj pochopiť realitu hriechu a toho, čo urobil s človekom. O to viac, čo sa s hriechom udialo v "moderných" časoch. Príď na teologický večer 3.4. o 19.30 do Čaviarne: "Kde sa stratil hriech?" Stredoveký a moderný pohľad. Hosť: o. Konštantín Daniel Boleš, O.Praem.

Ako čítať ikony?

Pozývame Ťa na teologický večer "Čo nám hovoria ikony?" Ako sa píšu a čítajú ikony. Hosťom bude pán Jakub Halčák, ikonopisec. 

13.3. o 19.30 v našej Čaviarni

Teologický večer o ezoterizme

Aj v letnom semestri pokračujeme. 20.2. v zmenenom čase 19.30 "Šesť tvárí západného ezoterizmu" s doc. Róbertom Sarkom, profesorom špirituálnej teológie.

Teologický večer o sexe

Pozývame na posledný teologický večer na tému dôležitú pre každého, kto chce kresťanský postoj obhájiť pred sebou i dnešným svetom: "Je sex zlý?" Vízia tela v Katolíckej cirkvi. Hosťom bude o. Róbert Neupaeur - odborník na teológiu tela. Čaviareň o 20.30

 

Volejbal

Zajtra 12.10. po sv. omši na Novom internáte ste všetci srdečne pozvaní na volejbal v telocvični Gymnázia sv. Moniky :) o 21:00 hod.

"Pred-turíčny" pondelok

V pondelok 9.5. bude vskutku "pred-turíčny" pondelok. Najpr ťa pozývame na katechézu o kréde "Verím v Ducha Svätého" (už do budovy ACM, Metodova 1) a po sv. omši v našej čaviarni o 20.30 na teologický večer "Má každý veriaci charizmu?" Charizmy a hnutia v Cirkvi. Hosťom bude  Pietro Fogas, špirituálny teológ.