Florbal

Florbal hrávame stredy v telocvični Gymnázia Sv.Moniky (Ulica Tarasa Ševčenka1)  cca od 21:00 ak nie je iný duchovný program v UPC.

Trasa ku gymnáziu:  https://goo.gl/maps/ljYR5