Vernisáž na Novom internáte

V októbri tohto roku sa nám podarilo v spolupráci s Prešovskou univerzitou a fotografom Petrom Sedlákom zrealizovať jeho šiestu vernisáž SVIETIENIE, v ktorej sa pravidelne vracia k téme ukrytej úlohy Cirkvi a ľudí v nej. Chceli spolu s ním poukázať na nezištnú pomoc a poslanie Cirkvi pre spoločnosť.

Táto vernisáž bola realizovaná ako náš príspevok ku kultúrnemu a spoločenskému dianiu v meste Prešov. Na tento projekt sme od mesta Prešov, získali dotáciu 147o,-€. Ďakujeme