ORBIS PICTUS: Stroskotanec

Srdečne ťa pozývame na filmový večer, počas ktorého si pozrieme film Strokotanec. Potom sa budeme spoločne zamýšľať nad hodnotami, ktoré sú v tejto snímke od režiséra Roberta Zemeckisa ukryté.

Zober popcorn, kamoša a dojdi v pondelok 15.10 o 19:00 (po omši v Konkatedrále sv. Mikuláša) do ACM na Metodovej 1.