ORBIS PICTUS: Zbav nás zlého

Aký zmysel má ľudská sloboda? Je možné ju dosiahnuť? Spolu sa budeme rozprávať o slobode ducha s katolíckou komunitou Chemin Neuf.

Pozývame ťa dnes (17.4.2018) do Čaviarne na Jarkovej ulici o 19.00 na premietanie krátkeho filmu a následnú diskusiu na tému Zbav nás zlého alebo tiež o modlitbe oslobodenia a modlitbe príhovoru.


Tešíme sa na teba.