Večer milosrdenstva

Chcete sa naučiť adorovať? Pozývame vás už na druhý večer milosrdenstva, ktorý bude moderovať katolícka komunita Emanuel.