Fašiangová veselica

Tradičnú "vychodňarsku" fašiangovú veselicu organizuje, 8. februára 2o18 (štvrtok) v jedálni ŠD PU (ulica 17. novembra 13), UPC Dr. Š. Héseka. Zabávať sa začneme o 19.oo, ale keďže ide o ľudovú zábavu a sedenie bude voľné, platí kto skôr príde ten skôr melie :) V jedálni na vás budeme čakať už o 3o minút skôr.

Internetový predaj lístkov sa uzatvára 5. februára 2o18 (pondelok) alebo po naplnení kapacity jedálne (75 párov). Predaj vám potvrdíme zaslaním elektronickej pozvánky na veselicu. Nákup sa pre nás stáva záväzným až po uhradení ceny lístku.
Výška vášho príspevku závisí od toho či prídete ako pár (11,- €/osoba), alebo ako jednotlivec (12,- €/osoba). Príspevok na veselicu preveďte na nižšie uvedený účet. Pre neregistrovaných účastníkov veselice sme ustanovili jednotnú výšku príspevku na 15,- €/osoba. Vyberať ho budeme na mieste v deň udalosti, no len do naplnenia kapacity jedálne.

IBAN: SK51 7500 0000 0040 2500 3361
VS: dátum narodenia (DDMMRRRR)
ŠS: 2018
KS: 0308
SP: FASIANGOVA VESELICA. V prípade, že by ste chceli podporiť mladých so sociálne slabších rodín, do správy pre prijímateľa uveďte: FOND VESELICA