Teologický večer na pôst

Dobrou prípravou na Veľkú noc je aj pochopiť realitu hriechu a toho, čo urobil s človekom. O to viac, čo sa s hriechom udialo v "moderných" časoch. Príď na teologický večer 3.4. o 19.30 do Čaviarne: "Kde sa stratil hriech?" Stredoveký a moderný pohľad. Hosť: o. Konštantín Daniel Boleš, O.Praem.