Teologický večer o ezoterizme

Aj v letnom semestri pokračujeme. 20.2. v zmenenom čase 19.30 "Šesť tvárí západného ezoterizmu" s doc. Róbertom Sarkom, profesorom špirituálnej teológie.