Teologický večer na pôst

Dobrou prípravou na Veľkú noc je aj pochopiť realitu hriechu a toho, čo urobil s človekom. O to viac, čo sa s hriechom udialo v "moderných" časoch. Príď na teologický večer 3.4. o 19.30 do Čaviarne: "Kde sa stratil hriech?" Stredoveký a moderný pohľad. Hosť: o. Konštantín Daniel Boleš, O.Praem.

Ako čítať ikony?

Pozývame Ťa na teologický večer "Čo nám hovoria ikony?" Ako sa píšu a čítajú ikony. Hosťom bude pán Jakub Halčák, ikonopisec. 

13.3. o 19.30 v našej Čaviarni

Teologický večer o ezoterizme

Aj v letnom semestri pokračujeme. 20.2. v zmenenom čase 19.30 "Šesť tvárí západného ezoterizmu" s doc. Róbertom Sarkom, profesorom špirituálnej teológie.

Teologický večer o sexe

Pozývame na posledný teologický večer na tému dôležitú pre každého, kto chce kresťanský postoj obhájiť pred sebou i dnešným svetom: "Je sex zlý?" Vízia tela v Katolíckej cirkvi. Hosťom bude o. Róbert Neupaeur - odborník na teológiu tela. Čaviareň o 20.30

 

Volejbal

Zajtra 12.10. po sv. omši na Novom internáte ste všetci srdečne pozvaní na volejbal v telocvični Gymnázia sv. Moniky :) o 21:00 hod.

"Pred-turíčny" pondelok

V pondelok 9.5. bude vskutku "pred-turíčny" pondelok. Najpr ťa pozývame na katechézu o kréde "Verím v Ducha Svätého" (už do budovy ACM, Metodova 1) a po sv. omši v našej čaviarni o 20.30 na teologický večer "Má každý veriaci charizmu?" Charizmy a hnutia v Cirkvi. Hosťom bude  Pietro Fogas, špirituálny teológ.

Teologický večer o Biblii

Ak chceš vedieť, ako pristupovať k zložitým miestam v Biblii, ako rozumieť literárnym druhom a ako nebyť fundamentalistom, príď na večernú diskusiu do Čaviarne v pondelok 7.3. o 20.30.

Štvrtok so Slovom o Knihe Jób

Už tento štvrtok začneme v našej Čaviarni rozoberať a meditovať o Knihe Jób, najfilozofickejšej knihe SZ, ktorá sa zaoberá utrpením spravodlivého.

O 20.00 na Jarkovej 77

Teologické večery

Aj v druhom semestri Ťa pozývame na večerné diskusie pod lampou v našej Čaviarni po pondelkovej sv. omši s odborníkmi, ktorých sa môžeš pýtať aj Ty.

 

Texty použité na teologickom večeri

Pre tých z vás, ktorých zaujali slová otca Juricu, ponúkame jeho zamyslenia, ktoré odzneli na Teologickom večeri o Rodine a manželstve.