Financie v živote veriaceho

aký zmysel majú peniaze? prečo, ako a kedy ich používať? Máme o nich rozhodovať spoločne, alebo jednotlivo? A čo tzv. desiatok? Večer o financiách v pondelok 20.3. o 19.30 v Čaviarni UPC.