Návrat 2017 a požehnanie izieb

Prvá sv. omša v roku 2017 bude v nedeľu 8.1. o 21.00 na NI PU. Izby budeme požehnávať v stredu 11.1. a to takto:

 

Starý internát od 16.30 do sv. omše, nový internát po sv. omši od cca 20.30. Požehnávať budeme na každej chodbe, ktorí chcete, otvoríte aj svoje skromné príbytky a prijmete kňaza k sebe.

Pripravte sa na to, upracte, napečte :)