71. púť radosti

Púť radosti je stretnutím mladých vo veku od 15 rokov. Koná sa 4-krát v roku.


Program je situovaný tak, aby mladí mali možnosť zažiť spoločenstvo v malých skupinkách, ktoré sú vopred vytvorené. Tam spoznajú nových priateľov z rôznych častí Slovenska (možno aj zahraničia). Majú priestor komunikácie o rôznych témach a možnosť čerpať zo spoločných stretnutí pri prednáške, dialógu s hosťom, svätej omši či adorácii...

Počas púte sa učíme prežívať slobodu a pravú radosť.

Viac info na:
http://www.domcek.org/index.php?lang=sk&group=151