Nový vedúci charitno-misijného tímu

Aby sme naplnili výzvy evanjelia ako aj pápeža Františka ísť na periférie a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, máme charitno-misijný tím UPC. 

 

Novým vedúcim pre tento rok sa stáva Ondro Martinkovič. Tešíme sa na neho aj na spoluprácu s Kamienkáčmi. Bližšie info o aktivitách už čoskoro.