Požehnané Vianoce!

"Syn Boží sa stal človekom, aby sa človek mohol stať bohom." sv. Atanáz

Požehnané a pokojné sviatky plné radosti vám praje UPC.

 

Spoločenstvo UPC patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).