Predvianočná spoveď

Upozorňujeme na dátumy, miesta a časy nášho predvianočného spovedania:

 

Utorok, 15.12.

18.30 - 19.30: Exnárova 36

18.30 - 19.30: Metodova 1

 

Streda 16.12.

18.30-19.30 nový internát PU, kaplnka 11. poschodie