Teologické večery

"Múdre panny si vzali s lampami aj olej do nádob." Mt 25, 4

Aby si vedel odpovedať na otázky dnešných čias a posilnil sa v prežívaní osobnej i spoločnej viery Ťa vyzývajú naše TEOLOGICKÉ VEČERY.

už 7.12.!

Moderovaná diskusia pod lampou s možnosťou položiť otázky našim odborným hosťom na rôzne aktuálne nábožensko-spoločenské problémy v Čaviarni na Jarkovej 77, raz v mesiaci v pondelok po sv. omši v konkatedrále sv. Mikuláša.

Začiatok o cca 20.30.