Silvester vo Valencii

Poďte s nami do Valencie na púť dôvery s bratmi z Taizé. Na prelome rokov spoločenstvo bratov z Taizé organizuje v jednom z veľkomiest Európy púť dôvery. Tisíce mladých z celej Európy prichádza na toto stretnutie, aby sa stíšili, otvorili svoje srdce, a nechali svoju modlitbu splynúť s modlitbami svojich nových priateľov. Spoločenstvo pri Univerzitnom pastoračnom centra Dr. Štefana Héseka v Prešove sa týchto púti zúčastňuje pravidelne z viacerých dôvodov. Tým najdôležitejším je skúsenosť so živým Bohom. 

Odchádzame z Prešova 26. decembra vo večerných hodinách. Po ceste do Valencie sa zastavíme v Monaku, na ceste naspäť zasa v Benátkach. Valencia je tretie najosídlenejšie mesto v Španielsku. V prístave je nádherné oceanografické múzeum. V katedrále prechovávajú Svätý grál. Mesto je poznačené vzácnou kresťanskou architektúrov, na ktorú vplýval arabský svet. Stretnutie má aj časový rozmer, pretože tento rok oslavujeme 5oo rokov od narodenia Terézie Avilskej. Počas stretnutia nás bratia pozývajú prežívať ich špiritualitu, ktorá kopíruje udalosti Veľkého týždňa. Domov odchádzame 1. januára v popoludňajších hodinách.

V cene je zahrnutá doprava bez účastníckého poplatku 55,-€. Ten ako obyčajne pokrýva výdaje na mestskú hromadnú dopravu a stravu. Ubytovanie je v rukách miestnych ľudí, čo znamená že stretnutie má aj hlbší sociálny rozmer. Poplatok za dopravu je 17o,-€. Číslo účtu vám pošleme obratom, hneď ako vyplníte prihlášku. Predbežne sme vybrali zberné miesta v Košiciach, Poprade, Ružomberku, Žiline, Nitre, Trenčíne a v Bratislave, ich zmenu si ešte vyhradzujeme.