• Kendický kríž

  • Taizé

  • Teologický večer o postmoderne

Spoločenstvo UPC patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Liturgický kalendár na dnes