• 16. Študentský ples UPC

  • Taizé v Madride

  • Biblické stretká

Liturgický kalendár na dnes